Çevre Politikası

Toplam Kalite Yönetimi felsefesini ilke edinerek, ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, çevreye ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde, kamuya açık biçimde teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz;

Çevre kanununca alınması gereken izin ve lisanslar hakkındaki yönetmeliğe göre gerekli olan çevre izninin alınması,

Tesiste çıkacak olan atıklar yönetmeliklere uygun olarak biriktirilereklisanslı geri dönüşüm firmalarına verilmesi,

Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,

Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,

Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,

Sürekli gelişmeyi sağlamak,

Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirerek, Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Çevre Yönetim Sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmektedir.

İSG Politikası

Risk analizi hazırlayıp iş kazalarını önlemek ve işçiyi bilgilendirmek,

* İş sahamız içerisinde yer alan tüm şahısların sağlığını ve güvenliğini korumak,

* Çalışanlarımızı ve Misafirlerimizi iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmek için eğitim ve alt yapı desteği sağlamak,

* Uymak zorunda olduğumuz kanunları ve mevzuatları uygulamak,

* Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesinin taahhüdünü vermek,

* Sürekli gelişmeyi sağlamak,

* Yürütmekte olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği sisteminin performansını sürekli iyileştirerek sektörümüzde öncü kuruluş olmaktır.

Kalite Politikası

EZEN Yapı müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için:

Dayanıklı, kullanışlı, estetik ve zengin çeşitteki ürünleri en uygun fiyatlarla sunarak üst düzeyde müşteri memnuniyetini sağlamayı

Müşteri taleplerine en uygun ve hızlı çözümleri bulmayı

Yasal Mevzuata Uygunluğu sağlamayı

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uyma ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmeyi

Yenilikleri takip eden ve değişime açık bir anlayışla

prensip olarak benimsemiştir.

TOP